Fyrirtækið

Persónuverndarstefna

Persónuvernd þín skiptir 1819 miklu máli. Stefna þessi tekur til persónuupplýsinga hvort sem þeim er safnað og þær varðveittar með rafrænum hætti, á pappír eða með öðrum sambærilegum hætti. Stefnan tekur til skráningar, vörslu og vinnslu á persónuupplýsingum sem falla undir stefnuna. Stefnan er aðgengileg á heimasíðu 1819.

PERSÓNUVERNDARLÖGGJÖF

Um meðferð persónuupplýsinga gilda lög nr. 90/2018 um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga eins og þau eru á hverjum tíma, sem og viðkomandi hlutar reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2016/679 um vernd einstaklinga í tengslum við vinnslu persónupplýsinga og um frjálsa miðlun slíkra upplýsinga. Taka lögin m.a. á vinnslu, vörslu og miðlun persónuupplýsinga.

ÁBYRGÐ OG TENGILIÐUR

1819 ber almennt ábyrgð á skráningu persónuupplýsinga og meðferð þeirra upplýsinga í starfsemi sinni og er svokallaður ábyrgðaraðili vinnslu í skilningi persónuverndarlöggjafar vegna þjónustu 1819, en kann þó í einhverjum tilvikum að vera vinnsluaðili upplýsinganna eða eftir atvikum sameiginlegur ábyrgðaraðili með öðrum.

Þá eru þeir aðilar sem 1819 kann að miðla upplýsingum til, sbr. V. kafli þessarar persónuverndarstefnu, sjálfstæðir ábyrgðaraðilar varðandi þá vinnslu upplýsinga sem fer fram á þeirra vegum, svo sem í tengslum við markaðsstarfsemi, og bera sjálfstæða ábyrgð á því að öll meðferð þeirra sé í samræmi við persónuverndarlöggjöf.

Hægt er að hafa samband við okkur að Akralind 6, 201 Kópavogi, með því að senda skriflega fyrirspurn á 1819@1819.is og með því að hringja í 546-1819 ef þú hefur einhverjar spurningar í tengslum við persónuvernd.

SÖFNUN OG NOTKUN

Hlutverk okkar er að miðla upplýsingum um einstaklinga, fyrirtæki og þjónustuaðila sem hafa óskað eftir því og samþykkt að vera skráð í símaskrá. Skráning þín er eingöngu birt með þeim hætti sem þú hefur samþykkt. Vinnsla 1819 fer ýmist fram vegna framkvæmdar samnings, samþykkis, fyrirmæla í lögum, reglum og stjórnvaldsfyrirmælum, eða á grundvelli lögmætra hagsmuna. Til að geta sinnt hlutverki okkar söfnum við eftirfarandi upplýsingum og vinnum með þær í eftirfarandi tilgangi:

- nafn þitt, símanúmer og netfang, ásamt IP tölu til að geta lokið við og uppfyllt óskir þínar um skráningu eða kaup á skráningaleiðum og annarri þjónustu sem við bjóðum upp á eða höfum milligöngu um,

- nafn þitt, símanúmer og netfang til að geta svarað fyrirspurnum og brugðist við óskum þínum, t.d. til að svara spurningum þínum, ábendingum og athugasemdum,

- nafn þitt, kennitölu, tegund, umfang og dagsetningu viðskipta til að geta uppfyllt skyldu okkar samkvæmt bókhaldslögum,

- nafn þitt, kyn, símanúmer, netfang, fæðingardag og aldur með þínu samþykki til að geta sýnt þér kynningarefni, tilboð eða sérsniðnar auglýsingar í miðlum okkar,

- nafn þitt, kyn, símanúmer og netfang með þínu samþykki til að geta veitt þér kost á að taka þátt í könnunum, kynningarherferðum með verðlaunum, keppnum og öðrum kynningum,

- nafn þitt, kyn, símanúmer og netfang með þínu samþykki til að geta haft samband við þig til að sinna gæðaeftirliti og/eða ef við höfum ekki heyrt í þér lengi,

- nafn þitt, IP tölu og netfang með þínu samþykki til að geta gert þér kleift að nota vef- og samfélagsmiðlasíður okkar,

- nafn þitt, IP tölu, netfang og þá óskalista sem þú býrð til í vöruleit 1819, með þínu samþykkki, til að hjálpa þér að halda utan um óskalista þína og til að geta sent þér upplýsingar um verðbreytingar á vörum

Þú getur skoðað og notað vefsvæði og app 1819, og við söfnum upplýsingum sem vafri þinn eða sími veitir og eru mikilvæg til að nýta þjónustu okkar sem best, þ.e. gögn sem geta falið í sér upplýsingar eins og símanúmer, IP-tölu, tegund vafra, útgáfu vafra, síður þjónustunnar, tíma og dagsetningu heimsóknar og önnur talnagögn.

Við notum vefkökur til þess að aðgreina þig frá öðrum notendum á vefsíðu 1819. Vefkökur eru litlar textaskrár sem netvafrinn þinn vistar á tölvunni þinni sé netvafrinn þinn stilltur til að samþykkja notkun á vefkökum. Vefkökurnar gera okkur kleift að muna ákveðnar stillingar hjá notanda til að bæta notendaupplifun og fá tölfræðiupplýsingar um notkun á vefsíðu 1819.is.

Notendur geta ákveðið hvort þeir leyfa sumar eða allar vefkökur með stillingum í netvafra. Ef notendur kjósa að leyfa ekki vefkökur þá kann hluti vefsíðunnar að verða óaðgengilegur.

Er framangreindra upplýsinga ýmist aflað beint frá viðkomandi einstaklingi eða þeim miðlað frá viðkomandi fjarskiptafyrirtæki þar sem einstaklingur skráir sig í símaskrá, um er að ræða upplýsingar um veitta þjónustu eða sjálfvirka upplýsingasöfnun vegna notkunar á vefsvæði og appi 1819.

1819 notar þjónustur Google Analytics og Facebook Pixel til að greina umferð um miðla 1819 og birta notendum sérsniðnar auglýsingar. Þessar þjónustur safna upplýsingum nafnlaust og gefa skýrslur um þróun á vefsvæðum, án þess að greint sé frá stökum notendum eða persónuupplýsingum.

MIÐLUN

Hlutverk okkar er að miðla upplýsingum um einstaklinga, fyrirtæki og þjónustuaðila sem hafa óskað eftir því og samþykkt að vera skráð í símaskrá. Við bjóðum fjölbreyttar þjónustuleiðir til þess að nálgast þær upplýsingar sem við miðlum, t.d. þjónustunúmerið 1819 og 1819.is vefinn/appið, við veitum fyrirtækjum og þjónustuaðilum jafnframt tækniþjónustu sem einfaldar þeim aðgengi að þeim upplýsingum sem við miðlum.

Ef þú ert skráð(ur) í símaskrá þá miðlum við þeim persónuupplýsingum til þriðja aðila sem þú hefur samþykkt að séu birtar, og eru þá þeir aðilar sem 1819 kann að miðla upplýsingum til, sjálfstæðir ábyrgðaraðilar varðandi þá vinnslu upplýsinga sem fer fram á þeirra vegum, svo sem í tengslum við markaðsstarfsemi. Í einhverjum tilvikum kunnum við að miðla einnig persónuupplýsingum til þriðja aðila sem okkur er skylt samkvæmt lögum eða í þeim tilvikum sem talin eru upp undir lið Verndun.

ÞRIÐJU AÐILAR

Okkur er heimilt að miðla persónuupplýsingum til þriðja aðila (vinnsluaðila) sem er þjónustuveitandi, umboðsmaður eða verktaki okkar í þeim tilgangi að ljúka við verkefni eða veita þér þjónustu eða vöru sem þú hefur beðið um eða samþykkt. Okkur er einnig heimilt að deila upplýsingum með vinnsluaðilum þegar það er nauðsynlegt til að vernda brýna hagsmuni t.d. við innheimtu á vanskilakröfu. Við deilum einnig upplýsingum, í tölfræðilegum tilgangi, með vinnsluaðilum sem vinna með okkur við gæða og markaðsstarf. Við afhendum vinnsluaðilunum einungis þær persónuupplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir þá í framangreindum tilgangi og gerum við þá samning þar sem þeir undirgangast skyldu um að halda upplýsingum um þig öruggum og nota þær einungis í framangreindum tilgangi.

Þá er athygli þín vakin á að allt efni sem þú birtir eða deilir á samfélagsmiðlasíðum okkar eru opinberar upplýsingar. Athygli þín er vakin á að með því að tengja saman síðureikning þinn og samfélagsmiðlareikninginn þinn gefur þú okkur leyfi til að deila upplýsingum með veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar og notkun þeirra upplýsinga sem við deilum stjórnast af stefnu samfélagsmiðilsins um persónuvernd. Ef þú vilt ekki að persónuupplýsingum þínum sé deilt með öðrum notendum eða með veitanda samfélagsmiðlaþjónustunnar, skaltu ekki tengja samfélagsmiðlareikninginn þinn við síðureikninginn eða deila efni inn á samfélagsmiðla frá síðunni.

Persónuverndarstefnan nær ekki til upplýsinga eða vinnslu þriðju aðila en við höfum enga stjórn á né berum ábyrgð á notkun, birtingu eða öðrum verkum þeirra. Við hvetjum þig því til að kynna þér persónuverndarstefnu þriðju aðila, þ. á m. vefhýsingaraðilum þeirra síðna sem geta vísað á okkar, hugbúnaðarfyrirtækja á borð við Facebook, Apple, Google og Microsoft ásamt þeirri greiðsluþjónustu sem þú kýst að nota.

VERNDUN

1819 leggur mikla áherslu á að vernda vel allar persónuupplýsingar og hefur því yfir að skipa innra eftirlitskerfi sem á að tryggja að ávallt skulu gerðar viðeigandi tæknilegar og skipulagslegar öryggisráðstafanir.

Við munum tilkynna þér án ótilhlýðilegrar tafar ef það kemur upp öryggisbrot er varðar persónuupplýsingarnar þínar sem hefur í för með sér mikla áhættu fyrir þig. Með öryggisbroti í framangreindum skilningi er átt við brot á öryggi sem leiðir til óviljandi eða ólögmætrar eyðingar persónuupplýsinga eða að þær glatist, breytist, verði birtar eða aðgangur veittur að þeim í leyfisleysi.

Athygli þín er þó vakin á því að þú berð ábyrgð á persónuupplýsingum, t.d. nafni, kennitölu og mynd, sem þú kýst að deila eða senda á almennum vettvangi t.d. í gegnum Facebook síðu 1819.

VARÐVEISLA

1819 reynir eftir fremsta megni að halda persónuupplýsingum um þig nákvæmum og áreiðanlegum og uppfærir þær eftir þörfum. Við varðveitum persónuupplýsingar um þig á meðan þú vilt vera skráð(ur) í símaskrá. Við höldum úti sérstakri þjónustu við skráningar þínar og metum stöðugt hvort okkur sé heimilt að varðveita þær áfram. Ef við ákveðum að okkur sé ekki heimilt að varðveita þær áfram, munum við hætta allri vinnslu með persónuupplýsingarnar frá þeim tíma. Ef möguleiki er á að persónuupplýsinganna kunni að vera þörf síðar til að uppfylla lagaskyldur, t.d. gagnvart skattyfirvöldum, eða til að höfða eða verjast réttarkröfu, munum við taka afrit af hlutaðeigandi persónuupplýsingum og varðveita þær á öruggu formi eins lengi og nauðsyn ber til.

RÉTTINDI ÞÍN

Þú átt rétt á og getur óskað eftir eftirfarandi upplýsingum með því að senda skriflega fyrirspurn á 1819@1819.is

að fá að vita hvaða persónuupplýsingar eru skráðar um þig og hvernig þær eru tilkomnar og fá aðgang að persónuupplýsingunum,

að fá upplýsingar um hvernig persónuupplýsingar um þig séu unnar,

að persónuupplýsingar um þig séu uppfærðar og leiðréttar,

að persónuupplýsingum um þig sé eytt, ef ekki er lengur málefnaleg ástæða til að varðveita þær,

að andmæla og / eða takmarka hvernig persónuupplýsingar séu unnar,

að fá afhentar persónuupplýsingar sem þú hefur látið okkur í té eða að þær séu sendar beint til annars aðila með þeim takmörkunum sem réttindi og frelsi annarra setja,

að afturkalla samþykki þitt til vinnslu þegar vinnsla byggist á þeirri heimild, með sama hætti og þú gafst það eða með því að senda á okkur skriflega fyrirspurn,

að fá upplýsingar um hvort fram fari sjálfvirk ákvarðanataka, þ.m.t. gerð persónusniðs og þau rök sem þar liggja að baki og einnig þýðingu og fyrirhugaðar afleiðingar slíkrar vinnslu.

Beiðni þín verður tekin til greina og þér afhentar upplýsingarnar (þegar það á við) innan hæfilegs tíma, þó með þeim takmörkunum sem réttindi og frelsi annarra gera, þ.m.t. viðskiptaleyndarmál og hugverkaréttindi. Athygli er vakin á að innheimt er sanngjarnt gjald byggt á umsýslukostnaði sé farið fram á meira en eitt eintak. Þér verður tilkynnt og gefin skýring ef töf verður á afgreiðslu eða ef ekki er unnt að verða við beiðninni að fullu eigi síðar en mánuði frá móttöku hennar.

Þú átt ávallt rétt á því að kvarta til Persónuverndar komi upp ágreiningur um meðferð persónupplýsinga, en við myndum hins vegar kunna að meta það að þú gæfir okkur tækifæri fyrst til þess að leysa málið áður en þú hefur samband við Persónuvernd.

PERSÓNUVERND BARNA

Persónuupplýsingar um börn yngri en 18 ára er ekki safnað nema með samþykki forráðamanns.

BREYTINGAR

Persónuverndarstefnan er endurskoðuð reglulega og kann því að taka breytingum. Þér er því ráðlagt að kynna þér persónuverndarstefnuna reglulega en breytingar á stefnunni öðlast gildi við birtingu á heimasíðu fyrirtækisins; www.1819.is. Þegar efnislegar breytingar eru gerðar sem hafa áhrif á réttindi þín munum við tilkynna sérstaklega um þær með tölvupóstskilaboðum og/eða með SMS skeyti.

Samþykkt í júlí 2018

Síðast breytt í júní 2021