English

Opnunartímar

Mánudagur

00:00 - 24:00

Þriðjudagur

00:00 - 24:00

Miðvikudagur

00:00 - 24:00

Fimmtudagur

00:00 - 24:00

Föstudagur

00:00 - 24:00

Laugardagur

00:00 - 24:00

Sunnudagur

00:00 - 24:00

Bæklunarskurðdeild B5

Fossvogi , 108 Reykjavík

Barnadeild 22E

Barnaskurðdeild 22D

Barnaspítali Hringsins

Hringbraut , 101 Reykjavík

Barnaspítali Hringsins Minningarkort / Minningarkort Barnaspítalasjóðs Hringsins

Blóðlækningadeild 11G

Hringbraut , 101 Reykjavík

Blóð- og krabbameinslækningar / lyfjameðferð 11B

Hringbraut , 101 Reykjavík

Bráðamóttaka Landsspítali / Borgarspítali

Fossvogi , 108 Reykjavík

Bráðamóttaka barna / Barnaspítali Hringsins

Hringbraut , 101 Reykjavík

Bráðamóttaka Geðdeildar / Geðdeild Landsspítala

Hringbraut , 101 Reykjavík

Bráða- og göngudeild G3

Fossvogi , 108 Reykjavík

BUGL Barna- og unglingageðdeild Landspítalans

Dalbraut 12 , 105 Reykjavík

Dagdeild 23E

Dagdeild fíknimeðferðar / Teigur

Hringbraut , 101 Reykjavík

Dagdeild L0

Landakoti , 101 Reykjavík

Dagdeild skurðlækninga 13D

Hringbraut , 101 Reykjavík

Dagdeild skurðlækninga A5

Fossvogi , 108 Reykjavík

Deild 26 / meðferðarheimilið Laugarásvegi

Eitrunarmiðstöð Landspítala

Fossvogi , 108 Reykjavík

Endurhæfingardeild R2 / Grensásdeild

Grensási , 108 Reykjavík

Endurhæfingardeild R3 / Grensásdeild

Grensási , 108 Reykjavík

Fæðingardeild 23A

Fósturgreiningardeild 22A

Framkvæmdastjóri hjúkrunar

Framkvæmdastjóri lækninga

Gigtardeild og almenn lyflækningadeild B7

Fossvogi , 108 Reykjavík

Gjörgæsludeild E6

Fossvogi

Göngudeild áfengis- og vímuefnadeildar 31E

Hringbraut , 101 Reykjavík

Göngudeild barna 20D Barnaspítala Hringsins 

Hringbraut , 101 Reykjavík

Göngudeild húðsjúkdóma A1

Fossvogi , 108 Reykjavík

Göngudeild innkirtlasjúkdóma G3

Fossvogi , 108 Reykjavík

Göngudeild Kleppi

Háls- , nef- og eyrna-, lýta- og æðaskurðlækningadeild A4

Fossvogi , 108 Reykjavík

Heila-, tauga- og bæklunarskurðlækningadeild B6

Fossvogi , 108 Reykjavík

Hjarta-, lungna- og augnskurðlækningadeild 12E

Hringbraut , 101 Reykjavík

Hreiðrið 23B

Húð- og kynsjúkdómar

Fossvogi , 101 Reykjavík

Hvítabandið

Skólavörðustíg , 101 Reykjavík

Innheimta

Krabbameinslækningadeild 11E

Hringbraut , 101 Reykjavík

Krabbameinslækningar / geislameðferð 10K

Hringbraut , 101 Reykjavík

Kvenlækningadeild 21A

Launadeild

Lungnadeild A6

Fossvogi , 108 Reykjavík

Meðgöngu- og sængurlegudeild 22A

Meltingar- og nýrnadeild 13E

Hringbraut , 101 Reykjavík

Minningarkort Barnaspítalasjóðs Hringsins

Móttaka blóðgjafa

Móttökudeild kvenna 21AM

Móttökugeðdeild fíknimeðferðar 33A

Hringbraut , 101 Reykjavík

Móttöku- og endurkomudeild L0

Landakoti , 101 Reykjavík

Myndgreining

Fossvogi , 108 Reykjavík

Myndgreining

Fossvogi , 108 Reykjavík

Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis

Fossvogi , 108 Reykjavík

Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis

Fossvogi , 108 Reykjavík

Neyðarmóttaka fyrir þolendur kynferðisofbeldis

Fossvogi , 108 Reykjavík

Öldrunardeild Vífilsstöðum

Vífilsstaðir , 210 Garðabær

Öldrunardeild Vífilsstöðum

Vífilsstaðir , 210 Garðabær

Öldrunardeild Vífilsstöðum

Vífilsstaðir , 210 Garðabær

Öldrunarlækningadeild B4

Fossvogi , 108 Reykjavík

Öldrunarlækningadeild K1

Landakoti , 101 Reykjavík

Öldrunarlækningadeild K2

Landakoti , 101 Reykjavík

Öldrunarlækningadeild L3

Landakoti , 101 Reykjavík

Öryggisgeðdeild Kleppi

Öryggisverðir Fossvogi

Öryggisverðir Hringbraut

Öryggisverðir Landakoti

Rannsóknarkjarni klínískrar lífefnafræði

Hringbraut , 101 Reykjavík

Rannsóknarkjarni klínískrar lífefnafræði

Fossvogi , 108 Reykjavík

Rekstrarsvið / Heilsuverndarstöð við Egilsgötu

Egilsgötu , 101 Reykjavík

Réttargeðdeild / Kleppi

Samskiptadeild / deildarstjóri

Sérhæfð endurhæfingardeild 11

Sérhæfð endurhæfingardeild 12

Sérhæfð endurhæfingardeild 13

Sjúkraþjálfun

Skrifstofa forstjóra

Skurðlækningadeild 12G

Hringbraut , 101 Reykjavík

Skurð- og þvagfæraskurðdeild 13G

Hringbraut , 101 Reykjavík

Smitsjúkdómadeild A7

Fossvogi , 108 Reykjavík

Sundlaug Grensási

Sýklafræði v/Barónsstíg

Taugalækningadeild B2

Fossvogi , 108 Reykjavík

Vefjameinafræði, v/Barónsstíg

Vefjameinafræði, v/Barónsstíg

Vökudeild 23D

Verslun Rauða krossins Landspítali Hringbraut

Verslun Rauða krossins Landspítali Fossvogi

Forgangsröðun - Einfaldleiki – Eftirfylgni

 

Háskólasjúkrahús:  Sjúkrahús sem veitir þjónustu í nær öllum viðurkenndum sérgreinum læknisfræði og hjúkrunarfræði, með áherslu á rannsóknir, þróun og kennslu.  Sjúkrahúsið er í nánu samstarfi við háskóla sem sinnir kennslu og rannsóknum í læknisfræði og flestum öðrum greinum heilbrigðisvísinda, svo og eftir atvikum framhaldsskóla.  Starfsmenn sjúkrahússins, sem uppfylla tilteknar hæfiskröfur háskóla, gegna störfum bæði á sjúkrahúsinu og við háskólann eða hafa önnur starfstengsl við háskólann.  Meðferð sjúklinga, kennsla og rannsóknir eru samþætt í daglegum störfum á sjúkrahúsinu.

(Úr lögum um heilbrigðisþjónustu 2007 nr. 40 27. mars (20. grein)


Hlutverk

Sjúkrahús allra landsmanna, aðalsjúkrahús Íslands og háskólasjúkrahús.

  • Landspítali veitir fjölbreytta, almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu.
  • Landspítali er miðstöð menntunar, þjálfunar og rannsókna á sviði heilbrigðisvísinda.
  • Landspítali er öryggisnet í eigu og þágu þjóðar.


Framtíðarsýn

Landspítali er í fremstu röð háskólasjúkrahúsa. Sjúklingurinn og öryggi hans eru ætíð í fyrirrúmi.

  • Menntun og vísindastarf er í fremstu röð og markvisst unnið að nýsköpun á grundvelli þekkingar.
  • Landspítali er eftirsóttur vinnustaður sem veitir hagkvæma og skilvirka þjónustu byggða á bestu þekkingu sem völ er á.
  • Reksturinn er gagnsær og innan fjárlaga.
  • Bráðastarfsemi verður sameinuð á árinu 2017 í nútímalegu húsnæði við Hringbraut í góðum tengslum við heilbrigðisvísindasvið Háskóla Íslands.
  • Landspítali er stolt landsmanna, sjúklinga og starfsmanna.


Langtímaáherslur

Sjúklingurinn í öndvegi - Tímanleg, örugg og góð heildarþjónusta

Öruggur spítali - Viðurkenndur fyrir árangur í öryggismálum

Árangur mældur - Árangursvísar notaðir til að bæta þjónustuna

Gott starfsumhverfi - Einn af bestu vinnustöðum landsins

Skilvirkir verkferlar - Stöðugar framfarir í skipulagi og vinnubrögðum

Þróun þekkingar - Menntun, vísindi og þjónusta samofin í daglegu starfi

Nýtt húsnæði - Nýtt húsnæði undirbúið með hliðsjón af þörfum þjóðarinnar

 

Helstu símanúmer:

LANDSPÍTALi 543 1000 

Skiptiborð opið allan sólarhringinn      

 

 

Landspítali | 101 Reykjavík | Þjónustusími: Sími: 543-1000 | | Hafa samband

  • Sérhæfð
  • sjúkrahúsþjónusta

Um 1819.is

1819 - Nýr valkostur ehf. er öflugt og framsækið þjónustufyrirtæki sem býður góða þjónustu hvað varðar miðlun upplýsinga og upplýsingalausnir. Félagið var stofnað árið 2014. 1819 - Nýr valkostur ehf. rekur m.a. upplýsinganúmerið 1819 og vefsíðuna 1819.is og heldur uppi gagnagrunn með upplýsingum um einstaklinga og fyrirtæki.